Tillgänglighet under Ornungastämman

Ornungastämman arrangerar konserter och workshops vid Svinatån, på Simonsgården, i Ornunga gamla kyrka, Ornunga nya kyrka samt på flera platser på själva hembygdsgården. Här följer information om tillgänglighet för dig med särskilda behov.

 • Från landsvägen är det 100 meter skogsväg till Svinatåns scen, ge besked till parkeringsvakter om du behöver komma förbi vägbommen för att lämna av någon. Ett begränsat antal HC-parkeringsplatser finns 100 meter från konsertplatsen. Det går bra att ta sig fram med rullstol på skogsvägen. Det finns funktionärer på plats om man behöver hjälp att ta sig fram eller önskar att lämna bilen och få den parkerad.
 • Från hembygdsgården är avståndet 400 meter till Svinatåns scen.
 • HC-parkering finns på Hembygdsgården, ta kontakt om du behöver parkera riktigt nära Gamla kyrkan.
 • I Gamla kyrkan är det höga trösklar med aluminiumramper, ta kontakt om du behöver hjälp, vi har folk på plats som är beredda att hjälpa till.
 • Handikapptoalett finns på hembygdsgården, på Simonsgården, vid Nya kyrkan och i Byahallen (masslogi).
 • Vi har inga blinkande ljus under våra konserter.
 • Vi undviker starka dofter under våra olika evenemang.
 • Hembygdsgården ligger i en sluttning, det går fint att ta sig fram i rullstol här.
 • Det är plan mark vid hembygdsgårdens servering.
 • Flera konserter, workshops samt spel och dans hålls i ett cirkustält på hembygdsgården. Här är det plan mark och lätt att ta sig in.
 • Ett fåtal workshops hålls i ladan på hembygdsgården, här är det höga trösklar och en trappa att förhålla sig till. Vi har folk på plats som är beredda att hjälpa till.
 • Utställningen Musikarvet från Ornunga ligger på gaveln av hembygdsgårdens lada. Här är det en hög tröskel. Även här har vi folk som gärna hjälper till.

Ta gärna kontakt med Jenny Gustafsson, innan du åker till Ornungastämmans konserter för att säkert kunna få det stöd och den hjälp du behöver!

Tel. 073 377 03 68
Mail: jennyelis@hotmail.com
Varmt välkommen till Ornungastämman! 2022-04-15