Tillgänglighet under Ornungastämman

Ornungastämman arrangerar konserter vid Trojaborgen, i Ornunga gamla kyrka, Ornunga nya kyrka, Asklanda kyrka samt i ett cirkustält på hembygdsgården. Här följer information om tillgänglighet för dig med särskilda behov.

  • HC-parkering finns vid Trojaborgen, ge besked till parkeringsvakter om att du behöver komma förbi vägbommen. Från HC-parkeringen är sedan avståndet till konsertplatsen 100 meter (50 meter på en grusväg och 50 meter på en bred skogsstig). Det går bra att ta sig fram med rullstol på skogsstigen, men man behöver komma över några rötter. Det finns funktionärer på plats om man behöver hjälp att ta sig fram eller önskar att lämna bilen och få den parkerad för att avståndet till Trojaborgen ska kortas till 50 meter.
  • Från huvudparkeringen är avståndet 550 meter till Trojaborgen.
  • HC-parkering finns på Hembygdsgården, ta kontakt om du behöver parkera riktigt nära Gamla kyrkan.
  • I Gamla kyrkan är det höga trösklar, ta kontakt om du behöver hjälp att ta dig över dessa, vi har folk på plats som är beredda att hjälpa till. 
  • Handikapptoalett finns på hembygdsgården, på Simonsgården, Nya kyrkan och i församlingshemmet bredvid Asklanda kyrka.
  • Vi har inga blinkande ljus under våra konserter.
  • Vi undviker starka dofter under våra olika evenemang.
  • Hembygdsgården ligger i en svag sluttning, det går fint att ta sig fram i rullstol här.
  • Det är plan mark vid hembygdsgårdens servering.

Ta gärna kontakt med Jenny Gustafsson, innan du åker till Ornungastämmans konserter för att säkert kunna få det stöd och den hjälp du behöver!

Tel. 073 377 03 68
Mail: jennyelis@hotmail.com
Varmt välkommen till Ornungastämman! 2021-06-17