Tillgänglighet under Ornungastämman 2023

Ornungastämman 2023 arrangerar konserter och workshops på flera platser runt om i Ornunga och i olika lokaler vid själva hembygdsgården. Här följer information om tillgänglighet vid de olika platserna.

Hembygdsgården

 • Här finns HC-parkering, ta kontakt om du behöver parkera riktigt nära Gamla kyrkan.
 • Hembygdsgården ligger i en sluttning och underlaget är framför allt gräs. Det är plan mark vid hembygdsgårdens servering.
 • Handikapptoalett finns på baksidan av caféhuset
 • Flera konserter, workshops och spel & dans hålls i ett cirkustält på hembygdsgården. Här är det plan mark och lätt att ta sig in.
 • Ett fåtal workshops hålls i ladan på hembygdsgården, här är det höga trösklar och en trappa att förhålla sig till. Vi har folk på plats som är beredda att hjälpa till.
 • Utställningen Musikarvet från Ornunga ligger på gaveln av hembygdsgårdens lada. Här är det en hög tröskel. Även här har vi folk som gärna hjälper till.

Gamla kyrkan

 • I Gamla kyrkan är det höga trösklar. Egen ingång med aluminiumramp finns, ta kontakt om du behöver hjälp, vi har folk på plats som är beredda att hjälpa till.

Utvandrartorpet

 • Konserten vid Utvandrartorpet hålls utomhus och det är en liten bit att gå från stora vägen. Det går bra att köra in med bil på traktorväg för att komma nära, tag kontakt om du behöver köra in.
 • Närmaste toalett finns vid Asklanda kyrka

Simonsgården

 • Här finns handikapptoalett och det går att parkera nära

Stommens loge

 • Tag kontakt om du behöver parkera nära
 • Närmaste handikapptoalett finns på Simonsgården

Nya kyrkan

 • Här finns handikapptoalett och det går att parkera nära

Övrigt

 • Handikapptoalett finns på hembygdsgården, i Byahallen, Asklanda (4-5 min avstånd med bil från hembygdsområdet), på Simonsgården och vid Ornunga nya kyrka.
 • Vi har inga blinkande ljus under våra konserter.
 • Vi undviker starka dofter under våra olika evenemang.

Ta gärna kontakt med Jenny Gustafsson, innan du åker till Ornungastämmans konserter för att säkert kunna få det stöd och den hjälp du behöver!

Tel. 073 377 03 68
Mail: jennyelis77@gmail.com
Varmt välkommen till Ornungastämman!