Kurser 2016

Billy_bigTvådagars låtkurs med Billy Lätt

Här får du en chans att tränga djupare in i låtar från norra och västra Skaraborg.

Kursledare är Billy Lätt, riksspelman och folkmusikpedagog som är fast förankrad i skaraborgsmusiken och har lärt sig låtspel efter bland andra Ernst Hassel, Artur Larsson och Sven Ingvar Heij. Förutom låtspel och spelstil kommer ornamentik, rytm, tempo liksom dubbelgrepp och kvartstonalitet tas upp som teman. Ta gärna med något att spela in på, all utlärning sker på gehör.

Kurskostnad: 500 kr för båda dagarna, kontant betalning på plats, besked om du fått plats på kursen kommer senast 1 juni
Info och anmälan: billy.latt@t-fk.no 

Begränsat antal platser, bindande anmälan.

Lokal: Logen på hembygdsgården

Tid: fredag 17.30- 21.00 och lördag 10.00- 13.00

 

 

Carin FunsethUtlärning av polskedans med Carin Funseth

Här är kursen för dig som har dansat litet, mycket eller inte alls. Kom och lär dig mer om polskan. Ta med bekväma skor.

Carin Funseth är uppvuxen i Göteborg men arbetar numera som musikpedagog i Osloområdet med sång, fiol och folkligt dansande som sina arbetsfält. Hon är en mycket uppskattad danslärare som med sin smittande entusiasm kunnigt leder deltagarna i polskans olika turer.

Fallstråkens mästare Mikael Pettersson spelar till danskursen.

Kurskostnad: 200 kr, kontant på plats.
Anmälan på plats!

Lokal: Tältet vid hembygdsgården 

Tid: lördag 15.00- 17.30