Mat 2020

På grund av Corona-pandemin har vi ingen matservering i år, enbart försäljning av förbeställd fika till drive-in-konserten. Detta beställs i samband med biljettköp (pereric.stjerna@gmail.com) och delas ut på väg in till konsertområdet.